4071 Lakeshore Presale - All Condos

4071 Lakeshore

Kelowna , Lexington

 • Completed
 • 3 - 3.5 BED
 • Apartment/Condo
Please sign-in to gain access to the full information.
 • Address: XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
 • Bed: XXXXXXXXXXX
 • Number of Floor: XXXXXXXXXXX
 • Number of Unit: XXXXXXXXXXX
 • Developer: XXXXXXXXXXX
 • Year Built: XXXXX
 • Building Name: XXXXXXXXXX
 • Amenities:
  XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
 • Features:
  XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Related Buildings

Harlin

Vancouver, Champlain Heights
Apartment/Condo Presale

Edgewood

Surrey, Grandview Surrey
House/Single Family Presale

Vicarro

Abbotsford, Sumas Mountain
House/Single Family Townhouse Presale

Crest Lane

Surrey, Queen Mary Park Surrey
Apartment/Condo Townhouse Presale

Dwell

Coquitlam, Coquitlam West
Townhouse Presale

Nautilus

White Rock, White Rock
Apartment/Condo Presale Sold out

Gardena

Coquitlam, Coquitlam West
Apartment/Condo Townhouse Presale